2009/04/27

2009/03/09

BLOG


langkah mudah menbina blog dengan melayari http://www.blogger.com/
langkah 1: taip http://www.blogger.com/ klik search,kemudian akan keluar paparan seperti gambar di bawah. klik create a blog dan ikut arahan seterusnya.

langkah 2: kita diminta untuk mendaftar google account,isi semua maklumat yang dikehendaki kemudian klik continued.


langkah 3: kita diminta untuk menamakan blog,contoh put3...kemudian klik continued.selepas itu pilih tamplate yang sedia ada atau dari web lain. sekarang dah selesai membuat blog cuma kita perlu.


langkah 4: hasilnya terbinalah sebuah blog seperti gambar di bawah dan kita boleh menambah atau mengedit mengikut kemahiran masing2.


langkah 5: contoh untuk masukkan gambar
a) klik costumize kat laman blog, kemusian paparan seperti di bawah akan keluar
b) klik add gadget

c) klik picture
d) paparan confugure image akan keluar, klik browse dari fail atau url yang kita kehendaki, selepas selesai klik upload image dan klik save, untuk memastikan berjaya atau tidak klik view blog.SPIN

SPIN adalah singkatan daripada sistem pengurusan pengajaran dan pembelajaran interaktif, untuk masuk ke laman wen ini pelajar akan dibekalkan dengan katalaluan yang akan disediakan oleh pihak pengurusan yang berkaitan.

Langkah pertama masuk laman web UKM (http://www.ukm.my/) kemudian klik e-pelajar. seterusnya cari perkataan SPIN kat bahagian buletin @ e-pelajar dan klik, kemudian masukkan no pendaftaran dan katalaluan klik masuk.
Dalam laman ini terdapat maklumat tentang semua sabjek yang pelajar daftar dan maklumat tentang pensyarah dan pelajar itu sendiri. laman web ini dapat memudahkan segala pengurusan yang berkaitan dengan kertas kerja dan sebagainya. contohnya untuk menghantar assignment kepada pensyarah, boleh upload assignment ke SPIN.
Langkah-langkah untuk menghantar assignmet:

1) klik cod sabjek2) kemudian cari perkataan my tasks dan klik kat assignment
3) kemudian klik upload dan browse,cari fail yang hendak dimasukkan kemudian upload

4) sekiranya hendak menukar fail baru klik kat upload dan klik ok, kemudian gantikan fail baru dengan langkah yang sama.

Yahoogroup


langkah-langkah untuk mendaftar yahoogroup
a) masuk laman web yahoo, kemudian pergi yahoo home klik group, masukkan ID dan pasword yahoo

b) paparan seperti di bawah akan keluar, kemudia klik start your group dan ikut 3 arahan mudah yang seterusnya.
c) step 1, pilih group kategori yang kita kehendaki dan isi maklumat yang diminta dan klik continued.d) step 2, kita diminta untuk masukkan nama untuk group, contohnya ziragroup....

e) step 3, masukkan kod yang diberikan dan klik continued...

f) paparan tahniah akan keluar dan bolehlah menjemput rakan-rakan dan siapa sahaja untuk join group kita...

2009/02/16

Refleksi

Powerpoint

Powerpoint sgt berguna untuk bakal2 guru dalam menyampaikan maklumat kepada para pelajar. penggunaanya sangat efektif dan berkesan kerana kita hanya akan menujukkan point2 penting sahaja dan penjelasan yang terperinci boleh dijelaskan secara lisan.


Cara-cara untuk menghasilkan powerpoint yang baik:

1- Buka microsoft powerpoint klik pada slide,sebelum tulis point2 yang diperlukan, kita boleh pilih background yang telah disediakan atau ambil daripada fail.2- Pastu untuk masukkan gmbar klik pada insert, klik picture dan pilih gambar kemudian insert. sama juga dengan pengisian lain seperti shapes, smartart, chart, hyperlink hanya klik pada bahagian yang dikedendaki klik insert.


3- Untuk animation, kita boleh pilih mana2 transition yang menarik untuk slide kemudian klik ok.

4- untuk menghasilkan slide yang lebih menarik, bolehlah masukkan sound.. untuk masukkan sound klik pada bahagian transition sound kemudian pilih dan klik ok..5- untuk masukkan slide master, klik pada bahagian view kemudian pergi pada presentation view kemudian klik slide master, edit master dan close master view.

Excel

langkah-langkah untuk menggunakan microsoft excel:
 • Buka microsoft excel.

 • untuk membuat senarai markah pelajar, hanya perlu klik kat mana2 line n taip nama pelajar, matapelajaran, gred, jumlah n kedudukan. masukkan table, just klik kat insert n klik table. seblum itu pastikan telah define gred n jumlah,formula utk masukkan gred matapelajaran pergi ke formulas, insert fanction kemudian select vlookup n klik ok, kemudian masukkan lookup value, table array,col index num n range lookup klik ok.

 • untuk formula jumlah, klik bahagian jumlah dan klik autosum, selepas itu select semua markah dan enter. uutuk formula kedudukan, klik function pastu select rank, kemudian masukkan number n ref klik ok..
 • untuk mengetahui gred semua markah, klik bahagian insert function selepas itu select cauntif dan klik ok.
 • untuk membuat graf, mesti buat gred jadual untuk semua matapelajaran. select gred matapelajaran tadi dan klik insert kemudian klik chart, pilih chart n klik ok..dah sattle.


Word

1) Brosur

langkah-langkah untuk menbuat brosur:

 • Buka program microsoft word,untuk membuat brosur kita mesti menukarkan page layout kepada landscape..klik page Layout kemudian Klik pada Orientation pilih layout landscspe.

 • Untuk membuat Columns, klik pada page layout kemudian klik dan pilih columns yang sesuai.

 • Membuat kotak (shapes), Klik pada menu Insert kemudian Pilih Shapes, Klik pada shapes yang sesuai, Gunakan tetikus untuk membuat kotak di tempat yang sesuai.

 • untuk masukkan gambar klik pada menu Insert kemudian Pilih picture, Klik Insert pictures from file dan pilih gambar yang dikehendaki.

 • di bawah ini adalah contoh Brosur yang sudah siap


2) Booklet

langkah-langkah membuat booklet:
 • Buka microsoft word, untuk membuat booklet langkah yang pertama sama dengan langkah membuat brosur.

 • Klik pada butang page Layout, klik pada Orientation kemudian pilih Layout Landscape.
 • Untuk membuat bentuk book, klik margin castom margins cari perkataan multiple page

 • klik bookfold, pastu pegi kat sheets per booklet pilih berapa muka surat yang sesuai..

 • contoh Booklet yang sudah siap.

Access

microsoft access merupakan pengisian untuk membuat pengkalan data, di sini saya akan berkongsi sedikit ilmu untuk membina pengkalan data dengan menggunakan microsoft access. pembinaan access ini bagi saya agak rumit sedikit kerana jika ade kesilapan kita terpaksa membuat yang lain, jadi sebelum membuat perlulah ade perancangan yang teliti supaya kerja menjadi lebih senang.

langkah-langkah membuat access:
 • Buka microsoft access.

 • klik blank database, kemudian kita diminta untuk namakan fail dan seterusnya klik create.


 • untuk membuat table, klik create kemudian klik table..untuk namakan table tersebut gerakkan tetikus ke perkataan table klik bahagian kanan tetikus klik save dan namakan table berkenaan. kemudian masukkan perkara-perkara yang berkaitan pada bahagian add new field, klik kanan tetikus dan klik rename column. • untuk membuat currency, klik pendapatan kemudian klik data type pilih currency.

 • untuk membuat relationships, pergi datasheet klik relationships bawa tetikus kepada ID table pertama klik dan bawa ke table yang ke dua kemudian lepas dan klik create.
 • untuk membuat borang, klik create kemudian klik more form dan pilih form wizard. seterusnya masukkan perkara-perkara yang berkaitan untuk dipaparkan dalam borang nanti.


 • untuk membuat query wizard, pergi kepada create klik query wizard


 • untuk membuat report wizard, pergi kepada create klik report wizard kemudian ikut arahan yang diberikan.

2009/02/02

Mutiara kata

1) Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki fikiran yang baik. Dan seseoran yang memiliki fikiran yang baik mendapatkan kenikmatan dari hidupnya.......
2) Penderitaan jiwa mengarahkan keburukan, Putus asa adalah sumber kesesatan dan kegelapan hati, pangkal penderitaan jiwa...........
3) Menghidupkan kembali agama berarti menghidupkan suatu bangsa. Hidupnya agama berarti ada cahaya kehidupan....
(Bediuzzaman Said Nursi)
* Orang yang bahagia itu selalu menyediakan waktu untuk membaca kerana membaca itu adalah sumber hikmah, menyediakan waktu untuk ketawa kerana ketawa itu muziknya jiwa, menyediakan waktu untuk berfikir kerana berfikir itu pokok kemajuan, menyediakan waktu untuk beramal kerana beramal itu pangkal kejayaan, menyediakan waktu untuk bersenda kerana bersenda itu membuatkan muda sentiasa dan menyediakan waktu untuk ibadat kerana ibadat itu adalah ibu dari segala kekuatan jiwa...(,")
Bersihkan hatimu........
"Berusahalah dengan ikhlas tanpa memikirkan balasan semata-mata, kerana semakin tinggi keikhlasan di dalam diri, semakin tinggilah balasan baik yang akan diperolehi dalam keadaan sedar atau tidak"
"Orang yang terlalu cepat berputus asa adalah orang yang putus harapan seumpama dia telah menyediakan dirinya untuk mati sebelum mati"
"Kesusahan tidak semuanya seksaan dan yang paling pahit itu bukan semuanya racun. Tetapi adakalanya lebih berguna daripada kesenangan yang terus-menerus"
"Orang yang sebenarnya berani ialah mereka yang tak lekas patah hati, tetapi bertahan dengan menghadapi setiap dugaan dan cabaran"
"Jangan lihat apa yang telah kamu usahakan, tetapi lihatlah apa yang belum kamu selesaikan"
HIKMAH DAN MANFAAT ZAKAT
Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. (Abdurahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 82)

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut.

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surah Ibrahim: 7,
Artinya: "Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih."
Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. (Lihat berbagai pendapat ulama dalam Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Zakat, op. cit, hlm. 564)

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, disamping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. Firman Allah dalam surah An-Nisaa':37,
Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyempurnakan karunia-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir [1] siksa yang menghinakan."
Ketiga, sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Allah berfirman dalam al_Baqarah: 273,
Artinya: "(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."

Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya, akan terperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maa'idah:
Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa..."

Juga hadits Rasulullah saw riwayat Imam Bukhari(Shaih Bukhari, Riyadh: Daar el-Salaam, 2000, hlm. 3) dari Anas, bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak dikatakan (tidak sempurna) iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri."

2009/01/31

kuliah 1& 2

- Dr Norazah menerangkan kepentingan menggunakan ICT dalam pendidikan seperti e-learning, email, blog dan byk lg. kaedah pembelajaran seperti ini tidak memerlukan ruang masa yang tertentu. pengajar dan pelajar boleh terus berinteraksi tanpa mengira waktu.....
- Minggu ke 2, Dr menerangkan tip untuk membangunkan bahan multimedia..untuk membuat bahan multimedia yang menarik, tajuk mestilah sesuai n menarik tuk orang baca.

2009/01/30

ICT dalam pendidikan

"Dunia tanpa sempadan" adalah satu ibarat yang sinonim dengan ledakan dan perkembangan penggunaan teknologi maklumat pada masa kini. Penggunaannya yang kian mencakupi semua bidang ternyata dapat memberi manfaat dan kepentingan yang tidak dapat disangkal lagi. Penggunaannya dalam P&P berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid dalam pelajaran. Namun begitu, penggunaannya mestilah terancang dan teratur. Penggunaan yang terancang dan teratur akan menjadikan proses P&P lebih bermakna dan berkesan.

2009/01/19


salam perkenalan.................